PTE Academic: Thế giới trong tầm tay bạn

Kỳ thi Pearson Test of English Academic (PTE Academic) là sự lựa chọn thông minh nếu bạn muốn học tập hoặc làm việc tại nước ngoài. Được phát triển và quản lý bởi Pearson - tập đoàn giáo dục và nhà xuất bản lớn nhất thế giới, đây là kỳ thi trên máy tính hàng đầu, giúp bạn thể hiện các kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho việc học ở trường đại học, cho công việc hoặc cho mục đích nhập cư.

PTE Academic là một bài thi duy nhất trên máy tính với tổng thời gian làm bài khoảng 3 tiếng, bao gồm 3 phần nhỏ là thi Nói & Viết, thi Đọc và thi Nghe.  Khi làm bài thi, bạn sẽ sử dụng máy tính, tai nghe và microphone để đọc, nghe, viết và nói theo các câu hỏi được đưa ra.

Phần Nội dung Thời gian cho phép
Giới thiệu Giới thiệu bản thân 1 phút
Phần 1 Nói và Viết 77-93 phút
Phần 2 Đọc 32-41 phút
Giờ giải lao tùy chọn theo kế hoạch 10 phút
Phần 3 Nghe 45-57 phút

Bài thi PTE Academic có tổng cộng 20 dạng câu hỏi trải đều trong 3 phần thi, cụ thể như sau:

Các phần thi sẽ được chấm 100% bằng máy tính, với điểm số theo thang điểm từ 10 – 90, trong đó thể hiện chi tiết điểm số của từng kỹ năng cũng như tổng điểm của bài thi, đánh giá trình độ Tiếng Anh tổng thể của thí sinh cũng như trình độ từng kỹ năng xuyên suốt tất cả các phần trong bài thi.

Kết quả thông thường sẽ có trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày dự thi và sẽ được thông báo qua email mà thí sinh đã đăng ký. Sau khi nhận được thông báo, bạn có thể xem điểm thi của mình trên tài khoản trực tuyến Pearson VUE mà bạn đã sử dụng để đăng ký dự thi.

Với tài khoản trực tuyến của mình, thí sinh có thể thực hiện các bước theo hướng dẫn để gửi kết quả thi đến các đơn vị, tổ chức theo nhu cầu của mình.

img
Gởi tin nhắn