KỲ THI PTE PEARSON

1
PTE ACADEMIC

- Nhận kết quả nhanh chóng chỉ trong vòng 5 ngày làm việc. - Độ linh hoạt cao - thí sinh có thể đăng kí thi chỉ 24 tiếng trước khi thi. - Được hàng nghìn trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới tin tưởng và...

zoom
2
PTE GENERAL

  Tài liệu tham khảo: PTE G - Foundation (A1) Sample Test PTE G - Level 1 Sample Test PTE G - Level 2 Sample Test PTE G - Foundation (A1) Sample Test - Audio.mp3 PTE G - Level 1 Sample Test - Audio.mp3 PTE G - Level 2 Sample Test - Audio.mp3 Phiếu đăng ký: Phiếu...

zoom
3
PTE FOR YOUNG LEARNERS

  Tài liệu tham khảo: PTE YL - Breakthrough Sample Test PTE YL - Firstword Sample Test PTE YL - Quickmarch Sample Test PTE YL - Springboard Sample Test  PTE YL - Breakthrough Sample Test - Audio.mp3 PTE YL - Firstword Sample Test - Audio.mp3 PTE YL - Quickmarch...

zoom
Lên đầu trang

YOUR BRIDGE TO INTERNATIONAL SUCCESS

Đăng nhập

Quên mật khẩu?