Định dạng bài thi ACT

Tìm hiểu cấu trúc bài thi ACT và làm quen với định dạng bài thi.

Bài thi ACT bao gồm 5 phần:

  • Bốn phần thi trắc nghiệm: Tiếng Anh, Toán, Đọc hiểu và Khoa học
  • Một phần thi Viết luận tự chọn

Tổng thời gian làm bài:

  • Bài thi ACT không thi Viết: 2 giờ 55 phút
  • Bài thi ACT có thi Viết: 3 giờ 35 phút

Cấu trúc cụ thể từng phần thi như sau:

Phần thi Số câu hỏi và thời gian làm bài Nội dung/Kỹ năng yêu cầu Định dạng câu hỏi
Tiếng Anh 75 câu – 45 phút Ngữ pháp & cách dùng từ, dấu câu, cấu trúc câu, cách sắp xếp, văn phong Câu hỏi trắc nghiệm, 4 phương án lựa chọn
Các câu hỏi về cơ chế ngôn ngữ/cách sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng tu từ
Toán 60 câu – 60 phút Tiền đại số, đại số sơ cấp, đại số trung cấp, hình học tọa độ, hình học phẳng, và lượng giác Câu hỏi trắc nghiệm, 5 phương án lựa chọn
Đọc hiểu 40 câu – 35 phút Đọc hiểu nội dung được thể hiện trực tiếp hoặc ẩn ý gián tiếp Câu hỏi trắc nghiệm dạng liên tưởng và lý luận, 4 phương án lựa chọn
Khoa học 40 câu – 35 phút Kỹ năng suy diễn, phân tích, đánh giá, lý luận, và giải quyết vấn đề Câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn, dưới dạng trình bày dữ liệu, các tóm tắt nghiên cứu, các quan điểm trái chiều
Viết (tự chọn) Viết 1 bài luận – 40 phút Kỹ năng viết Đề bài luận
Gởi tin nhắn