Tại EMG, chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người lên hàng đầu và trân trọng những giá trị đóng góp của tất cả mọi người

cho tổ chức nói riêng và ngành giáo dục Việt Nam nói chung.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH

Một giờ học ở lớp 1 Tiếng Anh tích hợp tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4) luôn sôi nổi
Sau đó học sinh còn được thầy đọc truyện với câu chuyện có liên quan đến các vốn từ mới để bé nắm được
Thầy Brian Mallot bắt đầu giới thiệu các từ mới
SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc