fbpx


Thank You!

Thông tin đăng ký đã được ghi nhận. Để hoàn thành quy trình đăng ký, Phụ huynh chuyển khoản học phí theo số tài khoản:

  • Tên TK: Công ty CP Quản lý Giáo dục và Đầu tư E M G (lưu ý: chữ E M G viết cách ra)
  • Số TK: 10224555297010 tại Techcombank – CN Sài Gòn – TP.HCM
  • Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Tên học sinh – Lớp – Trường – Quận.

Bằng việc nộp học phí, PH đồng thuận tham gia và đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật của chương trình .

Hạn chót đăng ký: Ngày 18/07/2020

Sau khi PH hoàn thành thủ tục đăng ký, bộ phận Student Registration của EMG sẽ liên hệ xác nhận thanh toán và cung cấp tài khoản, kèm theo tài liệu hướng dẫn (bao gồm hướng dẫn cụ thể các bước để kích hoạt tài khoản và tham gia lớp học, các tính năng và cách sử dụng nền tảng EMG Virtual Classroom và hệ thống học liệu EMG LMS…).

Nếu có câu hỏi, PHHS có thể liên hệ số hotline (028) 3930 8010 (gặp bộ phận tư vấn chương trình học trực tuyến).

 

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc