fbpx


Thank You!

Thông tin đăng ký đã được ghi nhận. Để hoàn thành quy trình đăng ký, PH/HS cần tiến hành chuyển khoản lệ phí thi theo thông tin sau:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG
Số TK: 66246938
Tại: Ngân hàng VP Bank, chi nhánh Bến Thành – TPHCM
Số tiền: tổng lệ phí thi tùy theo số môn đăng ký
Tiếng Anh: 2.300.000 VNĐ
Toán: 2.300.000 VNĐ
Khoa học: 4.200.000 VNĐ
Lưu ý: Vui lòng ghi rõ Nội dung chuyển khoản: Họ và tên học sinh + Số điện thoại liên lạc của PH (ví dụ: Nguyen Van A. 090xxxxxxx)

Hạn chót đóng lệ phí thi: 17/04/2020

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc