Tag Archives: Tin học quốc tế ICDL

Chương trình tin học học tế ICDL Digital Student là gì?

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngôi kéo theo sự phát triển và ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết của công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh các tiến bộ về công nghệ và khoa học kỹ thuật đang thay đổi từng ngày từng giờ, […]

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc