Tag Archives: STEM

Bài thi ACT hay SAT đâu là bài thi dành cho bạn?

ACT và SAT là hai bài thi chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi tại Mỹ nhằm đánh giá kiến thức của thí sinh cũng như mức độ sẵn sàng để bắt đầu chương trình Đại học. Cả ACT và SAT đều có những đặc điểm khác biệt tương đối rõ ràng so với bài […]

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc