Tag Archives: Các bước chuẩn bị

Những bước chuẩn bị cần thiết cho kỳ thi Pearson Edexcel

Kỳ thi quốc tế Pearson Edexcel tại Việt Nam hiện có 3 cấp độ là iPrimary, iLowerSecondary, iGCSE tương ứng cho học sinh ở cuối cấp bao Tiểu học, THCS, THPT. Đây là kỳ thi hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhằm đánh giá khả năng diễn đạt, thấu hiểu bằng tiếng Anh (General English) cũng […]

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc