03 LÝ DO NÊN CHỌN CÁC BÀI THI CỦA PEARSON

Là một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế uy tín hàng đầu, các bài thi PTE còn chính là sự lựa chọn của tương lai bởi 3 lý do sau: