Danh sách trường công nhận ACT

Danh sách công nhận điểm thi ACT

 

Vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các trường đại học và cao đẳng chấp nhận điểm thi ACT trong danh sách dưới đây.

Lưu ý: “FN” là các trường ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Vui lòng xem danh sách các trường Việt Nam tại đây

Tên tổ chứcĐịa điểm tổ chứcThành phốBang/Quốc gia

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc