Định dạng bài thi ACT
Tìm hiểu cấu trúc bài thi ACT và làm quen với định dạng bài thi

Bài thi ACT bao gồm 5 phần:

  • Bốn phần thi trắc nghiệm: Tiếng Anh, Toán, Đọc hiểu và Khoa học
  • Một phần thi Viết luận tự chọn

Tổng thời gian làm bài:

  • Bài thi ACT không thi Viết: 2 giờ 55 phút
  • Bài thi ACT có thi Viết: 3 giờ 35 phút

Cấu trúc cụ thể từng phần thi như sau:

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc