Uncategorized Archives -

Uncategorized

26 August, 2019

EMG Induction For New Teachers 2019

On September 8th and 9th, all the new teachers at EMG Education attended a one-and-a-half induction program to prepare for the new school years.

SWITCH THE LANGUAGE
Your Bridge to International Success

EMG Education là tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới cho người học trên mọi miền tổ quốc cơ hội và hành trang để có thể thành công trên trường quốc